Biuro Usług Informatycznych PROBIT

System organizacji kolejki wykorzystuje bilety.
Step 1
Organizacja


    Klienci mają wrażenie, ze są obsługiwaniu od momentu wejścia do Państwa firmy, mają pozytywne doświadczenia z systemem "kto pierwszy, ten lepszy". Mogą spokojnie czekać na swoją kolej nie muszą obserwować czy ktoś nie usiłuje wtargnąć bez kolejki. Pozwala to wszystkim zachować spokój i zaufanie do firmy


Step 2
Zadowolenie


   Klient pobiera bilet przypisany wybranej przez siebie usłudze.Czekając, klient może się przechadzać, odpoczywać lub oglądać telewizję firmową. Na bilecie znajdują się informacje o wybranej usłudze, data i najważniejsze numer w kolejce. Gdy zwolni się miejsce u konsultanta, klient zostaje przywołany.


Step 3
Satysfakcja


   

  • Wygoda, wysoka jakość obsługi i oszczędność czasu
  • Szybkość, skuteczność, bezpieczeństwo
  • Eliminacja wyboru złej kolejki i uporządkowanie klientów czekających na obsługę
  • Eliminacja stresu i lepsze warunki pracy dla personelu
  • Brak obowiązku zarządzania ruchem klientów i kolejnością obsługi
  • Narzędzie kontroli jakości pracy personelu poprzez zestawienia statystyk
  • Bieżący monitoring wszystkich zdarzeń obsługi klientów,